Tijdens de behandeling met Medische Qigong is er geen sprake van fysieke aanraking. De stroom van Qi wordt beïnvloed door de vibratiekracht en mentale kracht van de therapeut. Kort samengevat gaat het in de Medische Qigong hierom: ziekteverwekkende factoren (binqi) worden afgevoerd via de yang-meridianen: dit wordt gedaan met behulp van Xie-technieken, en aan de zwakke gebieden of organen in het lichaam wordt kracht gegeven met behulp van Bu-technieken.

Medische Qigong kent een verfijnd diagnostisch systeem: voelen met de handen (Wind, Kou, Hitte, Damp, Stagnatie, Qi-leegte kunnen zonder aanraking worden gevoeld), kijken in het lichaam van de cliënt met behulp van het derde oog, en invoelen van het lichaam van de cliënt met behulp van het eigen lichaam. Aan het verwerven van deze vaardigheden ging een lange scholing vooraf: ik volgde gedurende 10 jaar Qigong- en Taijiles bij Ruud Raaijmakers en rondde zijn uitgebreide scholing Medische Qigong af in 2012.

Op dit moment leer ik Taiji-37 vorm bij Frans van Heel. Door het beoefenen van Qigong en Taiji zijn mijn diagnostische vaardigheden groter geworden. Tevens merk ik dat het effect van behandeltechnieken acupunctuur en tuina-massage groter is, als ik gebruik maak van vibratiekracht, in combinatie met mentale kracht.

Deqi wordt sneller opgewekt en het toepassen van een Bu- of Xie-techniek op het acupunctuurpunt levert een langerdurend resultaat op.

 

Lees verder over…

behandelknopAbehandelknopTbehandelknopC