Acupunctuur, tuina-massage, kruidengeneeskunde en Medische Qigong zijn pijlers van de Traditionele Chinese Geneeskunde (ook wel afgekort tot TCG). Traditionele Chinese Geneeskunde is al zo’n 4000 jaar oud. Deze oosterse geneeswijze kan een belangrijke aanvulling zijn op de westers reguliere geneeswijzen. De meeste cliënten die een praktijk voor Chinese geneeskunde bezoeken, doen dat nadat ze al een aantal westerse artsen hebben bezocht, maar onvoldoende verlichting vonden voor hun klachten.

Oosterse en westerse geneeskunde vinden hun oorsprong in verschillende wetenschapsfilosofiëen. De westerse medische wetenschap is een verklarende wetenschap die wordt beheerst door het causale denken. Causaal denken stelt dat gebeurtenissen zich voordoen in een serie, als een rij omvallende dominostenen, waarbij de ene handeling de andere veroorzaakt, in een lineair continuum van ruimte en tijd. De Chinese geneeskunde is een beschrijvende wetenschap, die is ingebed in correspondentiedenken. De wetenschapsfilosofie die eraan ten grondslag ligt is het Taoïsme. Binnen het oosterse wereldbeeld wordt de mens gezien als het raakpunt tussen hemel en aarde. Het correspondentiedenken stelt dat gebeurtenissen zich voordoen in verband met elkaar, ongeacht hen plaats in tijd en ruimte. ‘Qi’ is het medium dat alle gebeurtenissen met elkaar verbindt.

De Chinese arts zoekt net als de westerse dokter, naar de oorzaak van ziekte. Het verschil is dat oorzaken in de Chinese Geneeskunde eigenlijk beschrijvingen zijn van onderliggende relaties, en de Chinese arts zich niet focust op afzonderlijke delen van het lichaam (organen, weefsels) die iets mankeren, of materiële zaken zoals bacteriën of virussen. Het gaat om beschrijvingen van groepen symptomen en subjectieve belevingen (westers gezien is er pas sprake van ziekte als er objectief meetbare afwijkingen zijn).

Ook de definities van ziekte en gezondheid zijn anders. Gezondheid wordt in de Chinese Geneeskunde gezien als het vermogen van een organisme om op gepaste wijze te reageren op de uitdagingen die het leven stelt, op een manier die het behoud van evenwicht en integriteit veiligstelt. Deze uitdagingen kunnen de vorm aannemen van een schadelijke stof, of overbelasting door te zwaar werk, maar ook emoties zoals angst door een trauma, of verdriet door het verlies van een partner etc. Elke uitdaging die het lichaam niet aankan is een bron van ziekte, waarbij de lichaamsprocessen niet meer stabiel verlopen en er onharmonieuze patronen van disbalans ontstaan.

In vocabulaire van de westerse geneeskunde wordt er een verschil gemaakt tussen ziek zijn en een ziekte hebben. Ziekte wordt gedefinieerd als ofwel ‘organisch’ (dat wat de structuur van het weefsel aantast), ofwel ‘functioneel’ (alles wat niet wordt veroorzaakt door een objectief vastgestelde, structurele afwijking). Functionele klachten zoals migraine, vermoeidheid, spastisch colon, en menstruatieproblemen worden ‘functioneel’ genoemd, omdat er geen objectief meetbare afwijkingen te vinden zijn. Deze klachten worden dan als ‘psychosomatisch’ bestempeld, en daarmee naar het rijk van de psyche verwezen.

In de Chinese Geneeskunde wordt geen onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest. Het maakt een TCM-therapeut niet uit of de cliënt zich ziek voelt, of een ziekte heeft die beschreven staat in een medische encyclopedie. Met behulp van uitgebreide diagnostische methoden focust de therapeut op het opsporen van verstoringen van harmonieuze patronen, nog voor de disbalans zich in de vorm van een lichamelijke ziekte of structurele schade heeft gemanifesteerd. Vervolgens zal de therapie erop gericht zijn om de verstoring van het evenwicht te herstellen. Daarbij is de medewerking van de cliënt nodig. Denk daarbij aan het opvolgen van leefstijl- of voedingsadviezen, of het innemen van bepaalde kruiden. Bij een goede samenwerking tussen therapeut en cliënt is het mogelijk om een ziekte, nog vòòr hij ontstaat te voorkomen, om de ontwikkeling van voortschrijdende ziekte te vertragen of degeneratieve processen (denk aan reuma, artritis, aderverkalking, hoge bloeddruk) tot stilstand te brengen. Diagnose en behandelmethoden zijn niet agressief, en hebben weinig tot geen bijwerkingen.